http://wonenbijjepaard.nl/Hiiumaa sotsiaalkeskus

Hoolekandeasutused - Hiiumaa vald

Hiiumaa Sotsiaalkeskus - Vabaduse 47, Kärdla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, Tel: 5333 5116 info@sotsiaalkeskus.ee Kõik kontaktid

hiiuvald.ee - Avaleht

hiiumaa sotsiaalkeskus (2) Sotsiaalkeskus juhindub oma tegevuses riigi ja Hiiumaa valla õigusaktidest, arengukavast ja põhimäärusest. (3) Sotsiaalkeskus on Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse õigusjärglane. (4) Sotsiaalkeskuse tegevust juhendab ja koordineerib Hiiumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sotsiaalosakond. (5) Sotsiaalkeskusel on oma arengukava.

Hiiumaa sotsiaalkeskus - eesti.ee

Hiiumaa vald on kogu Hiiumaa saart hõlmav maakonna ainus omavalitsus, Hiiumaa on armas, peresõbralik, loodust hoidva ja väärtustava elujõulise uuendusmeelse kogukonnaga saar Läänemeres, kus on atraktiivne elamis-, ettevõtlus- ja külastuskeskkond. Tule Hiiumaale!

Kontaktid - Hiiumaa Sotsiaalkeskus

hiiumaa sotsiaalkeskus Hiiumaa Noorsootöö Keskus; Hiiu Valla Raamatukogu; Hiiu Valla Sotsiaalkeskus; Hiiu Valla Kultuuri- ja Vaba Aja Keskus; Valla osalusega juriidilised isikud; Dokumendiregister; Õigusaktid; Arengukavad; Põhimäärused; Eelarve ja majandusaasta aruanne; Palgaandmed; Hiiu Valla Teataja; Hanked.

Images of Hiiumaa Sotsiaalkeskus

hiiumaa sotsiaalkeskus Hiiumaa Sotsiaalkeskus - Vabaduse 47, Kärdla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond, Tel: 5333 5116 info@sotsiaalkeskus.ee Kõik kontaktid

Ametnikud - Hiiumaa vald

SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri 52 kohaga hooldekodu Hindu küla Emmaste vald, tel 4695429, info.tohvri@emmaste.ee, MTÜ Samaaria Eesti Misjon Putkaste Varjupaik Putkaste 11 Käina vald, tel 4636147, 56155487, ingrid.purge.001@mail.ee, osakonna juhataja Ingrid Purge MTÜ Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda Ühendab 12 Hiiu maakonna

Hiiumaa Sotsiaalkeskus - Hiiumaa Sotsiaalkeskus

Valimistulemused loeti väljakuulutatuks ja Hiiumaa vallavolikogu liikmete volitused algasid otsuse avalikustamisele järgneval päeval, 25. oktoobril 2017. Samal päeval jõustus ka ühinemisleping ja tekkis uus omavalitsus Hiiumaa vald.

Hiiumaa Sotsiaalkeskus - Hiiumaa Sotsiaalkeskus

*väljasõidud Hiiumaa kaunite paikadega tutvumiseks/ *matkad/ piknikud *väljasõidud mandrile teatrikülastusteks, *teabepäevad Eesti erinevates paikades kohtumisteks teiste eakate/ puuetega inimeste. ühendustega ja nende tegevustega tutvumiseks *kohtumised Hiiumaa valla teiste piirkondade eakate ühendustega

Hiiumaa Sotsiaalkeskuse põhimäärus – Riigi Teataja

Hiiumaa Sotsiaalkeskus. MISSIOON. Oleme selleks, et pakutavate teenustega hoida ja tõsta teenuse saajate elukvaliteeti. VISIOON. Aastal 2020 on HVSK tunnustatud sotsiaalvaldkonna kompetentsi- ja teenustekeskus nii regionaalsel kui ka riiklikul tasandil.

Hiiumaa.ee hiiumaa info - Sotsiaalhoolekanne

Hiiu Valla Sotsiaalkeskus on valla elanikele sotsiaal- ja hoolekandeteenuseid osutav valitsuse hallatav asutus. Meie tegevuse eesmärgiks on sotsiaalteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine puuetega inimestele, erivajadustega lastega peredele, eakatele ja teistele abivajajatele toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks ning haridusteenuse osutamine …

Hiiu Valla Sotsiaalkeskus

Avaleht → Kontaktid → Hoolekandeasutused → Hoolde- ja päevakeskused → Hiiumaa sotsiaalkeskus Liigu järgmisele sisuosale Põhiseaduslikud institutsioonid

Hoolekandeasutused - Hiiumaa vald

Hiiu Valla Sotsiaalkeskus on valla elanikele sotsiaal- ja hoolekandeteenuseid osutav valitsuse hallatav asutus. Meie tegevuse eesmärgiks on sotsiaalteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine puuetega inimestele, erivajadustega lastega peredele, eakatele ja teistele abivajajatele toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks ning haridusteenuse osutamine toimetuleku- või hooldusõppe

Hallatavad asutused - Hiiumaa vald

Hiiumaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnike ja töötajate kondakt andmed osavaldade kaupa.


kuidas muutub sõiduki kineetiline energia sõiduki massi suurenemisel kaks korda

auhinna mängud

loksa ehituse abc

lingam massaaž tallinn

kuidas hästi õppida

Indio & Co

| |

info@wonenbijjepaard.nl

| 06 22150970

Powered by

HappyBiz

and