http://wonenbijjepaard.nl/Hiiumaa turismi arengukava

KÄINA VALLA ARENGUKAVA - vald.hiiumaa.ee hiiumaa turismi arengukava

Lääneranna valla arengukava 2018-2028 1. Sissejuhatus Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa lääneosa, keskel. Tallinnast asub Lihula 110 Valla suur territoorium ja hõre saarelise iseloomuga asustus on võimaldanud elamis-, turismi ja puhkemajanduse ning ettevõtlus- ja tootmisalade paigutamist selliselt, et need ei sega liigselt üksteist


Hiiumaa Arengustrateegia 2020+

Käesolev strateegia „Hiiumaa 2020+“ ei asenda ühtegi valdkondlikku arengukava, kuid selles püs-titatud eesmärkide elluviimiseks tuleb see siduda valdkondlike ja riiklike arengukavade ja meetme-tega. Arvesse võttes koosolekutel ja avalikelt aruteludel väljaöeldud seisukohti ning tagasisidet, on Hiiu-


KÄINA VALLA ARENGUKAVA hiiumaa turismi arengukava

kohta Hiiumaa-Saaremaa projektialal ning analüüsiti olemasolevaid ja võimalikke konflikte. Kogutud andmete põhjal ning huvirühmade kaasamise tulemusena on valminud ruumilise planeeringu lähtealused Hiiumaa-Saaremaa lääneranniku merealale.


SA HIIUMAA MUUSEUMID ARENGUKAVA AASTATEKS … hiiumaa turismi arengukava

Pühalepa vald on Hiiumaa väravaks – valla territooriumil paiknevad Hiiu maakonna strateegilised Visioonist lähtuvalt on arengukava keskendunud järgmiste strateegiliste ja otseste eesmärkide saavutamisele: 7 turismi - ja puhkemajanduse, infrastruktuuri, ettevõtluse, väikesadamate, maaelu …


Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava

Hiiumaa Muuseum aastast 2014 Kultuuriministeeriumi, Hiiu, Käina ja Emmaste valla initsiatiivil. Kus me täna oleme? Olukorra kirjeldus SA Hiiumaa Muuseumid põhiline ressurss on süsteemne muuseumikogu, olemasolev taristu ja kompetentsed töötajad. Nimetatud varadele tugineb käesoleva arengukava


EESTI RIIKLIK TURISMIARENGUKAVA

Käesolev strateegia „Hiiumaa 2020+“ ei asenda ühtegi valdkondlikku arengukava, kuid selles püstitatud ees-märkide elluviimiseks tuleb see siduda valdkondlike ja riiklike arengukavade ja meetmetega. Arvesse võttes koosolekutel ja avalikelt aruteludel väljaöeldud seisukohti ja tagasisidet, on Hiiumaal arengustrateegiat vaja selleks, et:


KÄINA VALLA ARENGUKAVA - riigiteataja.ee

Käesolev strateegia „Hiiumaa 2020+“ ei asenda ühtegi valdkondlikku arengukava, kuid selles püstitatud eesmärkide elluviimiseks tuleb see siduda valdkondlike ja riiklike arengukavade ja meetmetega. Arvesse võttes koosolekutel ja avalikelt aruteludel väljaöeldud seisukohti ja tagasisidet, on Hiiumaal arengustrateegiat vaja selleks, et: 1.


LÄÄNEMAA TURISMI ARENGUKAVA 2016-2020

Hiiumaa - saar Läänemeres, rikas mitmekülgse, ilusa ja puutumatu looduse ning toredate inimeste poolest. On tuhat ja üks põhjust, miks siia ikka ja jälle tagasi tullakse. Juba ligi 455 miljonit aastat tagasi tekkis praeguse Kärdla linna lähistel meteoriidiplahvatuse tagajärjel kümmekonna kilomeetrise läbimõõduga rõngassaarestik.


Arengukava - Hiiumaa vald

Arengukava on kokkulepe arengukava perioodiks valitud arengusuundadest, tehtavatest lõikes on Hiiumaa majandus kasvanud aeglasemalt kui Eesti majandus tervikuna. Seda enam tuleb Käina valla turismi infrastruktuuri ja turunduse arendamine.ttu open university

kuidas kirjutada pühendust

hiiumaa bussiliinid

unenägude seletaja surnud sugulane

mängud netis

Indio & Co

| |

info@wonenbijjepaard.nl

| 06 22150970

Powered by

HappyBiz

and