http://wonenbijjepaard.nl/Ttü teadustööd

Valitsus kinnitas Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

TTÜ mehaanikateaduskonna infokiri nr 15 (märts 2015) 1/10 võimalus tutvustada enda teadustööd ning harjuta da esinemist rahvusvahelise seltskonna sees, saades mitmekülgset nõu ja konstruktiivset tagasisidet. Li-saks teadustöö kontaktidele, on võimalik leida ka to-redaid sõpru.


Images of TTÜ teadustööd

Konkursi eesmärk on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Konkursi preemiafond on tänavu varasemast suurem, 70877,79 eurot, sest konkursiga liideti sel aastal esmakordselt ka Sotsiaalministeeriumi valdkondlikud


2013 < TTÜ teaduskonkursid < Konkursid ja preemiad ttü teadustööd

TTÜ majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise õppetooli dotsent 2002 - 2003 majandus- ning teede- ja sideministri nõunik …


Üliõpilaste teadustööde konkurss < Ülikooli sündmused

T - teadustööd toetav tasand. Eesti trükistest saab raamatukogu lisaks ostudele ühe sundeksemplari ja loovutab sellest komplektist teistele raamatukogudele trükised järgmistest valdkondadest: arstiteadus, põllumajandus, lastekirjandus, noodid, eksliibrised, reproduktsioonid, etenduste ja kontsertide kavad.


Rahvusvaheline hindamisnõukogu tunnustas TTÜ teadustööd ttü teadustööd

TTÜ tervishoiutehnoloogia instituuti iseloomustab eeskätt keskendumine praktilistele probleemidele. Me ei tegele meditsiinilise baasteadusega, me ei uuri nt haiguste bioloogilisi protsesse. Loomulikult on baasteadmised meditsiinis üliolulised, aga praktikas rakendatavate tulemusteni jõudmine võtab sageli aastaid, vahel aastakümneid.


TTÜ INFOTEHNOLOOGIA TEADUSKOND TÄNA JA HOMME

TTÜ Raamatukogu õppe- ja teadustöö vajadustele vastavate teavikute sügavus-indikaatoritega komplekteerimistemaatika on koostatud raamatukogus 2003. aastal loodud relatsioonandmebaasi “Õppeained ja teadustööd TTÜ-s” alusel. Nimetatud andmebaasi alusandmestik kopeeriti TTÜ-s loodud õppeainete ja teadustööde registritest.


ConhIT ettevõtlusmessil Berliinis tutvustati TTÜ

Nele Nutt, TTÜ inseneriteaduskonna lektor (850 eurot) Madis Vasser, TÜ arvutiteaduse instituudi 1. aasta doktorant (700 eurot) Eesmärgiks on toetada arstiteaduse õppekava põhiõppe üliõpilaste õppe- ja teadustööd. Stipendiaadid: Silver Heinsar, TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 6. aasta üliõpilane (1000 eurot)


Erialainformatsioon internetis

Lisaks TTÜ-le oli Eesti stendil eksponentideks: AS Helmes, AS Nortal AS, OÜ Bait Partner ja Estonian Connected Health Cluster. Teaduse ekspositsiooni korraldas Eesti Teadusagentuuri algatus „Research in Estonia“ koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga.


TTÜ Avatud uste päev - TalTech töötoad

TTÜ raamatukogu kogude täiendamiseks ja infotehnoloogilise taristu arendamiseks tegid annetusi ja andsid finantsabi mitmed raamatukogud ja fondid välisriikidest. 1991. aastal alustati süstemaatilist andmebaaside loomist kasutades UNESCO Micro-CDS/ISISe tarkvara. (teadustööd) ja sarjas B (bibliograafiad).


Kõrgkooliõpik Esimene osa „Tehnomaterjalid ttü teadustööd

14.12.2017 Malle Krunks tutvustas ERR saates "Uudishimu tippkeskus" TTÜ teadlaste tegevusi päikesepatareide uute rakenduste alal. 21.12.2017 Marit Kauk-Kuusik tutvustas ERR teaduse tippkeskusi tutvustavas saates ,,Uudishimu tippkeskus" TK141 raames arendatavat monoterapulber tehnoloogiat.


Gross-Paju: teadus on arsti töö hädavajalik osa | Astra ttü teadustööd

TTÜ tervishoiutehnoloogia instituuti iseloomustab eeskätt keskendumine praktilistele probleemidele. Me ei tegele meditsiinilise baasteadusega, me ei uuri nt haiguste bioloogilisi protsesse. Loomulikult on baasteadmised meditsiinis üliolulised, aga praktikas rakendatavate tulemusteni jõudmine võtab sageli aastaid, vahel aastakümneid.


TTÜ naisteadlane vallutab NASAs kosmost | Teaduselu | ERR

TTÜ nõukogus. 17. detsembril 1996. Nõukogu istungi alguses andis rektor kätte teenetemedali MENTE ET MANU hiljuti juubelit tähistanud vanemteadurile Verner Kikasele (80), prof Mati Valdmale (60) ja lektor Daniil Arensburgerile (60). Otsustati vastavalt instituutide ja keskuste ettepanekutele esitada Eesti Vabariigi 1996. aasta teaduspreemiate taotlemiseks järgmised teadustööd:


TTÜ Raamatukogu teavikute komplekteerimistemaatika ttü teadustööd

TTÜ teadlaste töögrupp, kuhu lisaks Kaljurannale ja Gorbatšovale kuulusid analüütilise keemia õppetooli dotsent Maria Kuhtinskaja ja vanemteadur Merike Vaher, mõtlesid välja maailmas ainulaadse mikrotilkade tekitamise tehnoloogia, mis sobib kaasakantavate automaatsete analüüsiseadmete jaoks erinevates valdkondades alatestartu ülikool teaduskond

tootukassa pakkumised

ttü soc maja

tööpakkumised riigiasutustes

ttu kommunikatsiooni

Indio & Co

| |

info@wonenbijjepaard.nl

| 06 22150970

Powered by

HappyBiz

and