http://wonenbijjepaard.nl/Ttu erialastipendiumi määramise tingimused ja maksmise kord

Õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused

suurus ja määramise üldtingimused“ § 2, § 3 ja § 5 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Käesoleva dokumendiga sätestatakse tulemusstipendiumi (edaspidi stipendium ) taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord alates 2013/2014. õppeaastast Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool)


Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise …

Komisjonid otsustavad erialastipendiumi määramise 10. oktoobriks 2019 ja 10. märtsiks 2020. Vaata: Erialastipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis. Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 1, Tartu 51006 tel: (+372) 731 3001 …


TULEMUSSTIPENDIUMI TAOTLEMISE, MÄÄRAMISE NING …

178 “Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused” §-le 6; 10.3.5. elluviimisega seotud teavitamiskulud. 11. Toetuse maksmise tingimused ja kord 11.1. Toetuse maksete tegemisel lähtutakse perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse §-dest 28–30 ja


Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord – Riigi Teataja

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi


Doktorandi erialastipendiumi nutika spetsialiseerumise

See määratakse kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar) ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni). Esmakursuslased saavad tulemusstipendiumi taotleda alates teisest semestrist. Loe täpsemalt: stipendiumite määramise alused ja maksmise kord. Vajaduspõhist õppetoetust on võimalik taotleda alates esimesest semestrist.


Lisa KINNITATUD Haridus-

Tulemusstipendiumi ja erialastipendiumi ja vajaduspõhise eritoetuse määramise ja maksmise kord (jõustunud 01.09.2019) Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord


Doktorandi erialastipendiumi nutika spetsialiseerumise

Doktorandi erialastipendiumi nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades taotlemise, määramise, maksmise tingimused ja kord 1. Üldsätted 1.1. Doktorandi erialastipendiumi nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnas (edaspidi stipendium) eesmärk on: 1.1.1. toetada ja motiveerida riigile prioriteetsetes valdkondades või doktoriõpet toetavate


Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise …

ttu erialastipendiumi määramise tingimused ja maksmise kord Doktorandi erialastipendiumi nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades taotlemise, määramise, maksmise tingimused ja kord 1. Üldsätted 1.1. Doktorandi erialastipendiumi nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnas (edaspidi stipendium) eesmärk on: 1.1.1. toetada ja motiveerida riigile prioriteetsetes valdkondades või doktoriõpet toetavate


Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise …

Stipendiumite määramise alused ja maksmise kord; Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise kord; Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord; Külalisüliõpilaseks kandideerimise kord; Õppekulude hüvitamise tasumäärad üliõpilastele ja


Eesti Maaülikool

ttu erialastipendiumi määramise tingimused ja maksmise kord (1) Neile lapsevanematele, kellele on makstud Kambja Vallavolikogu 25.02.2016 määruse nr 42 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord” alusel lapse sünnitoetuse I või II osa, makstakse lapse aastaseks ja/või kaheaastaseks saamisel sünnitoetust 150 € tingimusel, et nad on jätkuvalt Kambja valla elanikud. Toetuse


Images of Ttu Erialastipendiumi Määramise Tingimused ja Maksmis…

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord 1. Üldsätted 1.1. Käesolev kord on kehtestatud vastavalt õppetoetuste ja õppelaenu seadusele. 1.2. Käesolev kord käsitleb õppetoetuste taotlemist, määramist ja maksmist Räpina Aianduskoolis (edaspidi kool).


HOOLDAJATOETUSE TAOTLEMISE, MÄÄRAMISE JA …

1. Käesolevas määruses sätestatakse erialastipendiumi, tulemusstipendiumi, doktorandistipendiumi, doktorandi tulemusstipendiumi ning õppe- ja teadusstipendiumi (edaspidi koos: stipendium) ning vajaduspõhise eritoetuse ja doktoranditoetuse (edaspidi koos: õppetoetus) taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord.


Erialastipendiumid - ttu.ee

(1) Määrusega kehtestatakse Tallinna linna elanikele linna eelarve vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord. (2) Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks toetusteks ja universaaltoetusteks. Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse linnaelanike toimetulekuraskustelääne tallinna keskhaigla mustamäe

eesti päevaleht digileht

troika tallinn

aleger moobel

kuidas õpetada hobusele trikke

Indio & Co

| |

info@wonenbijjepaard.nl

| 06 22150970

Powered by

HappyBiz

and